Úvodní stránka Tisk Mapa stránek RSS

Rodinné právo

 

Nabízíme kompletní servis z oblasti rodinného práva, jako např. rozvody, vypořádání majetku,  rozdělení společného jmění manželů, úpravu výživného na děti či rozvedeného nebo nerozvedeného manžela. Naše klienty rovněž zastupujeme v řízeních o svěření dětí do péče a stanovení výše výživného. Jsme připraveni vyřídit za Vás vše potřebné od přípravy žádosti o rozvod a svěření dětí do péče až po zastupování před soudem tak, aby pro Vás daná situace byla co nejméně traumatizující a bylo dosaženo rychlého a pro Vás příznivého výsledku.

V oblasti rodinného práva poskytujeme zejména tyto právní služby:

  • vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení a případnou vyživovací povinnost;
  • úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu;
  • vypořádání společného jmění manželů;
  • výživné zletilých i nezletilých dětí;
  • nároky neprovdaných matek;
  • zastupování u soudů ve všech řízeních.

Kontaktujte nás